Historické souvislosti

Investor KUPLOVNA s.r.o. je projektová společnost (SPV), založená za účelem realizace bytového projektu REMAROVNA a je součástí holdingu firem s mnohaletými zkušenosti na poli rezidenčního a komerčního developmentu napříč celou Českou republikou, které za sebou mají úspěšné realizace bytových domů v Praze, Písku, Českém Krumlově a dalších městech. Reference zde

Bytový projekt REMAROVNA z rukou tohoto investora je usazen do širšího centra města Písku, do historické plochy bývalé strojírny a slévárny Remar, která byla založena roku 1887 jako první průmyslový podnik ve městě, který se zaměřoval na slévárenskou a strojírenskou výrobu a který ve své době konkuroval i velkým zahraničním firmám.

Firma vyráběla stroje a nářadí především pro zemědělskou výrobu, získala dokonce medaili C.K. Ministerstva orby za soubor hospodářských strojů. Remar byl držitelem několika vlastních patentů.

Po smrti zakladatele továrnu postupně převzali rodinní následovníci. Provoz byl rozšířen o kuplovací pece a další provozy a v sortimentu se objevily i první benzinové motory, vyráběné v americké licenci.

V důsledku první světové války produkce továrny poklesla. Její následné poválečné oživení pak znovu zastavila meziválečná krize a Remar musel hledat nová odbytiště v tuzemsku i zahraničí. Zajímavostí je, že získal například zakázku na výrobu konzol elektrického vedení pro Františka Křižíka.

Továrna přečkala i druhou světovou válku, kdy nebyla nucena se podřídit válečné výrobě a dál pokračovala ve výrobě zejména zemědělských strojů. V roce 1948 však byla znárodněna a v průběhu padesátých let prošla rukama několika provozovatelů, což se podepsalo na stagnaci rozvoje firmy. Oficiálně byla výroba slévárny Remar ukončena poslední tavbou v roce 1990.

Pro současné potřeby je samozřejmě průmyslový brownfield v centru města s převážně bytovou zástabou nežádoucí. Společnost KUPLOVNA s.r.o. koupila areál bývalé slévárny počátkem roku 2017, areál postupně sanovala, zbytky rozpadlých budov vyklidila a připravila plochu pro výstavbu bytového domu.

ilustrační obrázek

Lokalita

Město Písek leží v severní části Jihočeského kraje, při oblíbené turistické trase mezi Prahou a Českým Krumlovem. Na východní okraj města přímo navazují Písecké hory s výbornými podmínkami pro turistické výlety. Směrem na jih se rozkládá typická jihočeská krajina rybníků, na kterou navazuje podhůří Šumavy.

Projekt REMAROVNA je ohraničený ulicemi Pražská a V Portyči, v širším centru města Písek, v bezprostřední blízkosti kina, školky, školy, radnice, městského parku, marketu i obchůdků. Několika kroky se obyvatelé domu dostanou na nábřežní promenádu směrem ke Kamennému mostu, do historického jádra města s množstvím kaváren, restaurací, obchodů a kulturních zařízení.

Více o lokalitě zde

ilustrační obrázek