Postup při koupi

Bytové jednotky projektu REMAROVNA je možné rezervovat počínaje měsícem lednem 2022.

1. Dohoda o blokovacím depozitu

Ústní (nezávazná) rezervace jednotky je možná po dobu pěti dnů, kdy má klient prostor se seznámit detailněji s informacemi o projektu a promyslet si svou rezervaci. Následuje podpis dohody o blokovacím depozitu a úhrada částky ve výši 100tis. (byty 1+kk, 2+kk), respektive 200tis. (byty 3+kk, 4+kk).

2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Následně klient uzavírá smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kde jsou uvedeny podmínky a termín pro uzavření konečné kupní smlouvy, kterou bude klient uzavírat v budoucnu po kolaudaci bytu. Do sedmi dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní skládá klient zálohu na kupní cenu ve výši 15% z celkové kupní ceny (do těchto 15% je zahrnuto i dříve zaplacené blokovací depozitum).

3. Klientské změny

S uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní je klient oprávněn objednávat klientské změny a to v případě, že se chce odchýlit od předem vytipovaných standardů projektu (výběr obkladů, sanity, podlahových krytin, dveří, apod.). Přípustné jsou i případné změny příček, posuny instalací, samozřejmě za předpokladu, že to je technicky možné a že jsou tyto změny požadovány včas, kdy to průběh stavby ještě umožňuje (termíny, do kdy se uzavírají možnosti objednávky jednotlivých změn řeší klient s makléřkou). Proces klientských změn je zpoplatněn.

4. Technická prohlídka

Po celkovém dokončení bytu probíhá s klientem technická prohlídka, v rámci které se kontroluje provedení klientských změn a celkové stavební provedení bytu. Tato technická prohlídka předchází uzavření kupní smlouvy.

5. Kupní smlouva

Po technické prohlídce a kolaudaci jednotky klient uzavírá konečnou kupní smlouvu a dle konkrétní situace (financování z vlastních zdrojů, úvěrem, kombinací) doplácí kupní cenu bytu.

6. Předání bytu

Po úhradě kupní ceny a přepisu vlastnického práva v katastru nemovitostí přebírá klient byt a parkovací stání do užívání.